FANDOM


Thanh Tuấn & Mỹ Trâm
VNS1 ThanhTuấnMỹTrâm
Team Profile
Relation: Married
Occupation: Stuntpeople

The Amazing Race Vietnam 2012

Legs Competed: 5
Legs Won: 0
Placement: 8th
Average Position: 4.00
Roadblock Count: Thanh Tuấn: 2
Mỹ Trâm: 3
Countries Raced: Flag of Vietnam
Gallery
Link

Thanh Tuấn Phan Huỳnh and Mỹ Trâm Nguyễn Thị are a Married team on The Amazing Race Vietnam 2012.

Profile

Thanh Tuấn

  • Age: 32
  • Hometown: Ho Chi Minh City
  • Connection to teammate: Married
  • Current occupation: Stuntman

Mỹ Trâm

  • Age: 27
  • Hometown: Ho Chi Minh City
  • Connection to teammate: Married
  • Current occupation: Stuntwoman

The Amazing Race Vietnam 2012

Race History

Thanh Tuấn & Mỹ Trâm's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Hanoi Phố Giăng Mắc Cửi / Bút Hoa Lưu Truyền Mỹ Trâm 3 of 10
2 2 Hanoi → Hòa Bình Nông Nhàn / Nông Vụ Mỹ Trâm 3 of 10
3 3 Hòa Bình → Ninh Bình Chơi / Ăn Mỹ Trâm 2 of 10
4 4 Ninh Bình Rừng Rậm / Rừng Thưa Thanh Tuấn 4 of 9
5 5 Ninh Bình → Da Nang Hoa Tay / Lòng Tay Thanh Tuấn 8 of 8
Average 4.00
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Trivia

External links