FANDOM


Phương Ly & Joo Young
VNS4 PhươngLyJooYoung
Team Profile
Hometown: Hanoi (Phương Ly)
Seoul (Joo Young)
Relation: Friend
Occupation: Office Workers

The Amazing Race Vietnam 2015

Legs Competed: 8
Legs Won: 0
Placement: 6th
Average Position: 4.50
Roadblock Count: Phương Ly: 2
Joo Young: 4
Countries Raced: Flag of Vietnam Flag of Laos
Gallery
Link

Nguyễn Phương Ly and Nam Joo Young are a team of Office Workers on The Amazing Race Vietnam 2015.

Profile

Source: [1]

The Amazing Race Vietnam 2015

Race History

Phương Ly & Joo Young's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Quảng Ninh Bảo Tàng / Thư Viện No Roadblock 7 of 8
2 2 Quảng Ninh → Cao Bằng Sắp Đặt / Uốn Lượn Joo Young 4 of 8
3 3 Cao Bằng → Hà Giang Âm Nhạc / Ẩm Thực Phương Ly 3 of 8 [1]
4 4 Hà Giang → Hanoi Mạo Hiểm / Trí Tuệ Phương Ly 4 of 8
5 5 Hanoi → Laos Đất / Giấy Joo Young 6 of 7
6 6 Laos → Nghe An No Detour Joo Young 3 of 7
7 7 Nghe An → Da Nang → Quang Nam → Da Nang Thủy / Thổ Phương Ly 3 of 6
8 8 Da Nang → Quang Ngai Chế Biến / Đánh Bắt Joo Young 6 of 6 [2]
Average 4.50
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Phương Ly failed to complete the Roadblock on leg 3. She and Joo Young received a 2-hour penalty before receiving their next clue
2: Phương Ly and Joo Young failed to complete an additional task in Thoi Loi Mountain , leg 8. they received a 2-hour penalty before receiving their next clue

Post-Race

External links

References