FANDOM


Phúc Vinh & Thùy Dung
Team red
Team Profile
Hometown Can Tho (Nhan Phúc Vinh)
Hanoi (Thùy Dung)
Relation Friends
Occupation Actor (Nhan Phúc Vinh)
Tennis Player (Thùy Dung)

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2016: All Stars

Legs Competed 11
Legs Won 1
Placement 3rd
Average Position 3.46
Roadblock Count Phúc Vinh: 6
Thùy Dung: 2
Countries raced Flag of VietnamFlag of Australia
Gallery
Link

Nhan Phúc Vinh and Thùy Dung are a team of Actor/Tennis Player on The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2016: All Stars.

Profile

Phúc Vinh

Thùy Dung

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2016: All-Stars

Race History

Phúc Vinh & Thùy Dung's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Yên Bái No Detour Phúc Vinh 5 of 10
2 2 Yên Bái Ăn / Làm Thùy Dung 5 of 10
3 3 Yên Bái → Lào Cai Bánh / Tóc No Roadblock 2 of 9
4 4 Lào Cai → Hà Nam → Nam Định Đánh Trống Bỏ Dùi / Đánh Trống La Làng No Roadblock 5 of 9
5 5 Nam Định → Thừa Thiên-Huế Bay Lượn / Uyển Chuyển No Roadblock 5 of 8
6 6 Thừa Thiên-Huế → Phú Yên Học / Làm Phúc Vinh 1 of 7
7 7 Phú Yên → Đồng Nai → Bà Rịa-Vũng Tàu Muối / Thùy Dung 3 of 6
Phúc Vinh
8 8 Bà Rịa-Vũng Tàu Lóc Ca Lóc Cóc / Thời Gian Tan Chảy Phúc Vinh 3 of 5
9 9 Bà Rịa-Vũng Tàu → Sài Gòn → Australia No Detour No Roadblock 3 of 4
10 10 Australia → Sài Gòn Đan / Vác No Roadblock 3 of 4
11 11 Sài Gòn Xiếc / Kịch Phúc Vinh 3 of 3
Phúc Vinh
Average 3.46
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Post-Race

Trivia

External links

Template:VnS5Teams