FANDOM


Minh Châu & Trần Châu
VNS1 MinhChâuTrầnChâu
Team Profile
Hometown: Hanoi, Vietnam
Relation: Best Friends
Occupation: Reporter (Minh Châu)

The Amazing Race Vietnam 2012

Legs Competed: 8
Legs Won: 1
Placement: 6th
Average Position: 4.25
Roadblock Count: Minh Châu: 4
Trần Châu: 4
Countries Raced: Flag of Vietnam
Gallery
Link

Minh Châu Nguyễn and Trần Châu Nguyễn are a team of Best Friends on The Amazing Race Vietnam 2012.

Profile

Minh Châu

  • Age: 29
  • Hometown: Hanoi
  • Connection to teammate: Best Friend
  • Current Occupation: Reporter

Trần Châu

  • Age: 29
  • Hometown: Hanoi
  • Connection to teammate: Best Friend

The Amazing Race Vietnam 2012

Race History

Minh Châu & Trần Châu's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Hanoi Phố Giăng Mắc Cửi / Bút Hoa Lưu Truyền Minh Châu 5 of 10
2 2 Hanoi → Hòa Bình Nông Nhàn / Nông Vụ Trần Châu 6 of 10
3 3 Hòa Bình → Ninh Bình Chơi / Ăn Minh Châu 4 of 10
4 4 Ninh Bình Rừng Rậm / Rừng Thưa Trần Châu 1 of 9
5 5 Ninh Bình → Da Nang Hoa Tay / Lòng Tay Trần Châu 4 of 8
6 6 Da Nang → Quang Nam Trang Trải / Trang Trọng Minh Châu 5 of 7
7 7 Quảng Nam → Thừa Thiên–Huế Thân Ngọc Mình Ngà / Lưng Dài Vai Rộng Trần Châu 3 of 7
8 8 Thừa Thiên–Huế → Khánh Hòa Mềm / Dai Minh Châu 6 of 6
Average 4.25
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Trivia

External links