FANDOM


Kiwi Ngô Mai Trang & Đỗ Hoàng Dương
VNS3 KiwiNgôMaiTrangĐỗHoàngDương
Team Profile
Relation: Married

The Amazing Race Vietnam 2014

Legs Competed: 10
Legs Won: 5
Placement: 4th
Average Position: 3.40
Roadblock Count: Mai Trang: 4
Hoàng Dương: 6
Countries Raced: Flag of Vietnam Flag of South Korea
Gallery
Link

Kiwi Ngô Mai Trang and Đỗ Hoàng Dương are a Married team on The Amazing Race Vietnam 2014.

Profile

Kiwi Ngô Mai Trang

Đỗ Hoàng Dương

The Amazing Race Vietnam 2014

Race History

Kiwi Ngô Mai Trang & Đỗ Hoàng Dương's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Quang Ninh Ăn / Học Kiwi Ngô Mai Trang 8 of 9
2
3 2 Quang Ninh → Hanoi Trống / Chè Đỗ Hoàng Dương 5 of 9
4
5 3 Hanoi → Dien Bien Quân / Dân Kiwi Ngô Mai Trang 5 of 8
6
7 4 Dien Bien → Nghe An Tinh Mắt / Siêng Năng Đỗ Hoàng Dương 7 of 7
8
9 5 Nghe An → Thua Thien–Hue Truyền Thống / Hiện Đại Đỗ Hoàng Dương 1 of 7
10
11 6 Thua Thien–Hue → Khanh Hoa Lên Núi / Xuống Biển Đỗ Hoàng Dương 1 of 6
12
13 7 Khanh Hoa → Ninh Thuan Đất Đai / Cây Trái Kiwi Ngô Mai Trang 1 of 6
14
15 8 Ninh Thuan → Dong Thap Lịch Sử / Truyền Thống Đỗ Hoàng Dương 1 of 5
16
17 9 Dong Thap → South Korea Phóng Tên / Phất Cờ Đỗ Hoàng Dương 1 of 4 [1]
18
19 10 South Korea Tình Yêu / Khoảng Cách Kiwi Ngô Mai Trang 4 of 4
20
Average 3.40
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Kiwi Ngô Mai Trang & Đỗ Hoàng Dương arrived 1st, but received a 30-minute penalty for talking while inside of the Jeju Stone Museum. This did not affect their placement.

Post-Race

Trivia

External links