FANDOM


Kim Lee & Pharreal Phương
Kim Lee & Pharreal Phương
Team Profile
Members Kim Lee
Nguyễn Duy Phương
Hometown Los Angeles, CA, USA (Kim Lee)
Hai Phong, Vietnam (Pharreal Phương)
Relation Friends
Occupation DJs

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2013

Legs Competed 3
Legs Won 0
Placement 8th
Average Position 5.00
Roadblock Count Kim Lee: 1
Pharreal Phương : 2
Countries raced Flag of Vietnam
Gallery
Link

Kim Lee and Nguyễn Duy Phương "Pharreal Phương" are a team of DJs on the 2nd season of The Amazing Race Vietnam.

Profile

Kim Lee

  • Age: 25
  • Hometown: Los Angeles, CA

Pharreal Phương

  • Age: 25
  • Hometown: Hai Phong

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2013

Race History

Kim Lee & Pharreal Phương's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Ho Chi Minh City Đường Phố / Sân Khấu Pharreal Phương 2 of 9
2 2 Ho Chi Minh City → Cà Mau Ngư Vụ / Nông Vụ Kim Lee 5 of 9
3 3 Cà Mau → Đồng Nai → Bình Thuận Cỏ / Sữa Pharreal Phương 8 of 8
Average 5.00
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team finished in last and were supposed to be eliminated, but were saved by the Salvage Pass or The Save
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Trivia

External links