FANDOM


Baggio & Thành Phúc
Baggio & Thành Phúc
Team Profile
Members Baggio Saetti
Thành Phúc Nguyễn
Relation Friends
Occupation Actors

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2012

Legs Competed 12
Legs Won 5
Placement 1st
Average Position 2.75
Roadblock Count Baggio: 6
Thành Phúc: 8
Countries raced Flag of Vietnam
Gallery
Link

Baggio Saetti and Thành Phúc Nguyễn are a team of Friends on The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2012.

Profile

Baggio

  • Age: 22
  • Connection to teammate: Friend
  • Current Occupation: Actor

Thành Phúc

  • Age: 22
  • Connection to teammate: Friend
  • Current Occupation: Actor

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2012

Race History

Baggio & Thành Phúc's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Hanoi Phố Giăng Mắc Cửi / Bút Hoa Lưu Truyền Thành Phúc 6 of 10
2 2 Hanoi → Hòa Bình Nông Nhàn / Nông Vụ Thành Phúc 2 of 10
3 3 Hòa Bình → Ninh Bình Chơi / Ăn Baggio 1 of 10
4 4 Ninh Bình Rừng Rậm / Rừng Thưa Thành Phúc 3 of 9
5 5 Ninh Bình → Da Nang Used Fast Forward 1 of 8
6 6 Da Nang → Quang Nam Trang Trải / Trang Trọng Baggio 6 of 7
7 7 Quảng Nam → Thừa Thiên–Huế Thân Ngọc Mình Ngà / Lưng Dài Vai Rộng Thành Phúc 5 of 7
8 8 Thừa Thiên–Huế → Khánh Hòa Mềm / Dai Baggio 3 of 6
9 9 Khánh Hòa → Lâm Đồng No Detour Thành Phúc 1 of 5 [1]
Baggio
10 10 Lâm Đồng → Bình Thuận Biển Xanh / Suối Đỏ Thành Phúc 3 of 5 [2]
11 11 Bình Thuận → Kiên Giang→ Ho Chi Minh City Nóng / Lạnh Baggio 3 of 4 [3]
12 Mát Mắt / Mát Tai Thành Phúc 1 of 4
13 12 Ho Chi Minh City → Đồng Nai → Binh Duong → Ho Chi Minh City No Detour Baggio 1 of 3 [4]
Thành Phúc
Average 2.75
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team finished in last and were supposed to be eliminated, but were saved by the Salvage Pass or The Save
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Leg 9 had two Roadblocks and no Detour. The team member who sat out of the first Roadblock had to perform the second.
2: Baggio & Thành Phúc intially arrived 3rd, but were issued a 30-minute penalty for not going in the correct direction in the Roadblock. This did not affect their placement.
3: Leg 11 was double-length, with two Detours and two Roadblocks, shown over two episodes. The placements listed in the first column reflect the order teams arrived at the leg's halfway point.
4: Leg 12 also had two Roadblocks and no Detour. The team member who sat out of the first Roadblock had to perform the second.

Post-Race

  • Baggio & Thành Phúc appeared in costume on leg 10 of Season 5

Trivia

External links