FANDOM


Đức Hưng & Thùy Dung
Đức Hùng & Thùy Dung
Team Profile
Hometown Hanoi
Relation Friends
Occupation Office Worker (Đức Hưng)
Tennis Player (Thùy Dung)

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2013

Legs Competed 11
Legs Won 1
Placement 3rd
Average Position 3.92
Roadblock Count Thùy Dung: 7
Đức Hưng: 7
Countries raced Flag of Vietnam Flag of Singapore
Gallery
Link

Dương Đức Hưng and Nguyễn Thùy Dung are a team of Office Worker & Tennis Player on The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2013.

Profile

Đức Hưng

  • Age: 29
  • Hometown: Hanoi

Thùy Dung

  • Age: 26
  • Hometown: Hanoi

The Amazing Race Vietnam: Cuộc Đua Kỳ Thú 2013

Race History

Đức Hưng & Thùy Dung's Race History
Episode Leg Destination(s) Detour Choice
(underlined)
Roadblock
Performer
Placement Notes
1 1 Ho Chi Minh City Đường Phố / Sân Khấu Thùy Dung 7 of 9
2 2 Ho Chi Minh City → Cà Mau Ngư Vụ / Nông Vụ Thùy Dung 7 of 9 [1]
3 3 Cà Mau → Đồng Nai → Bình Thuận Cỏ / Sữa Thùy Dung 5 of 8
4 4 Bình Thuận → Khánh Hòa / Chim Đức Hưng 3 of 7
5 5 Khánh Hòa → Đắk Lắk → Đắk Nông Cây / Đất Đức Hưng 1 of 7
6 6 Đắk Nông → Quảng Nam → Da Nang Tháp Cao / Hầm Sâu Đức Hưng 5 of 6 [2]
7 7 Da Nang → Quảng Bình No Detour Đức Hưng 3 of 5
8 8 Quảng Bình Học / Thực Hành Đức Hưng 4 of 5
9 9 Quảng Bình → Singapore No Detour Thùy Dung 3 of 4 [3]
Thùy Dung
10 10 Singapore → Hanoi → Hai Phong No Detour Đức Hưng 3 of 4
11 11 Hai Phong → Lào Cai Động Vật / Thực Vật Thùy Dung 3 of 4
12 12 Lào Cai → Hanoi Múa Rối Nước / Thư Viện Đức Hưng & Thùy Dung 3 of 3 [4]
Average 3.92
Legend:
     The team finished in first place
     The team finished in last place and was eliminated from the race
     The team finished in last place in a non-elimination leg
     The team that won The Amazing Race
     The team that crossed the Finish Line second
     The team that crossed the Finish Line third
The team used the Fast Forward pass
ϵ The team used the Express Pass somewhere during the leg
The team used the U-Turn
Recipient of the U-Turn

Notes:
1: Đức Hưng & Thùy Dung were issued a 15-minute penalty for cheating at the Detour. This did not affect their placement.
2: Đức Hưng & Thùy Dung initially arrived 2nd, but were issued a 15-minute penalty for not following the rule in a task. During this time, 3 teams checked in, dropping them to 5th place.
3: Leg 9 featured two Roadblocks and no Detour. There is no restriction on who could perform either Roadblock.
4: Đức Hưng was unable to complete the Roadblock due to injuring his hands, and so Thùy Dung was permitted to complete it for him. Since they checked in 3rd, no penalty was given to them for this.

Post-Race

Trivia

External links